Test: dřeviny jehličnté, listaté_roztroušeně a kruhovitě pórovité