Informace k závěrečným zkouškám v kalendářním roce 2020. Určeno pro všechny jmenované členy zkušebních komisí.