III/2 S11 Systémy inteligentní elektroinstalace

Mgr. Žigo Jar.

Odborný výcvik