KVALITNÍ HESLA
Heslo

Hesla mají obsahovat: VELKÁ a malá písmena, číslice příp. speciální znaky. Alespoň 8 znaků dlouhá.

Neměla by obsahovat jména, názvy aplikací, data narození či aktuální rok.

OCHRANA HESLA
heslo na monitoru

Nikdy jej nikomu nepůjčujte, nesdělujte, neukazujte. Ani rodině či kolegům! Pro jejich bezpečné uchování volte např. password managery nebo zašifrovaný soubor.

MOBILNÍ TELEFONY A NOTEBOOKY, PRÁCE MIMO KANCELÁŘ
home office

Nikomu svá zařízení nikdy nepůjčujte (ani rodině), používejte VPN připojení, a pamatujte, že se vždy někdo dívá! Pozor zejména ve vlaku, nákupních centrech a jiných veřejných místech.

POZOR NA E-MAILY

e-mail

Nikdy neotvírejte přílohy e-mailů z neznámých zdrojů. Pokud si nejste jisti, volejte IT!

Také důsledně ověřujte pravost e-mailu, před tím, než kliknete na odkaz v těle e-mailu.

PRÁZDNÝ STŮL - OBRAZOVKA
stůl

Nenechávej na stole pracovní materiály a vždy se odhlas z pracovní stanice (i při krátkodobém opuštění pracoviště).

Každý neobsluhovaný a přihlášený počítač je potenciálním cílem útočníků.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
sociální sítě Nikdy nesdělujte na sociálních sítích důvěrné osobní a pracovní informace.
WiFi
WiFi free

Každá free Wi-Fi síť je nebezpečná! Nikdy se nepřipojujte na takto nezabezpečenou sít a vždy pro komunikaci používejte zásadně VPN.

INSTALACE SOFTWARU A APLIKACÍ

malware

Instalujte jen oficiální software, a to jak do počítačů, tak i mobilních telefonů. Každý program zadarmo může skrývat virus.

POUŽITÍ CIZÍCH PŘENOSNÝCH MÉDIÍ
ne USB

Nikdy nepoužívejte nalezené flash disky. Takové, které např. dostanete, vždy zkontrolujte antivirovým softwarem před jejich použitím.

OCHRANA DAT NA PŘENOSNÝCH MÉDIÍCH
ochrana DVD

Důvěrná data na přenosných médiích vždy šifrujte (např. ZIPování s heslem, šifrování MS Office apod.). V ideálním případě používejte celá šifrovaná média (např. BitLocker).

Last modified: Wednesday, 12 May 2021, 10:16 AM