Než začnete používat mobilní aplikaci EduPage, nejdříve si na počítači dle návodu zde zprovozněte přihlášení pomocí internetového prohlížeče!

V dalším kroku si vyhledejte (dle typu operačního systému mobilního telefonu) a nainstalujte EduPage.

Dále zadejte své přihlašovací údaje do EduPage.

Last modified: Wednesday, 29 September 2021, 10:48 AM