Nejdříve se přihlaste na www.office.com a ověřte si, že máte přístup do své školní poštovní schránky!!!

Na úvodní stránce kurzy.ssremesel.cz klikneme na Přihlásit se

Přihlásit se nebo  Nejste prihlaseni

V pravé polovině okna klikneme na tlačítko Začněte nyní vytvořením nového účtu!

Jste tady poprvé

V dalším kroku si zvolíme přihlašovací jméno a heslo:

Vytvořit nové uživatelské jméno

Doporučení:

  • Uživatelské jméno si zvolíme stejné, jako je login do iŠkoly nebo do školní sítě.
  • Heslo musí splňovat uvedené podmínky!

Dále se zadává 2x e-mailová adresa. Zde platí:

  • Studenti se registrují do systému MOODLE pouze se svou školní e-mailovou adresou, kterou mají vytvořenou v MS OFFICE365, tj. zak.prijmenijmeno@ssremesel.cz.
  • Učitelé se registrují do systému MOODLE se svou pracovní e-mailovou adresou ve tvaru prijmenijmeno@ssremesel.cz.

Jiné, než školní e-mailové adresy nelze při registraci použít!

Dále se zadává křestní jméno a příjmení (včetně českých znaků).

Pole Město/obec:

  • Studenti do kolonky napíší název třídy (vše velkými písmeny, bez mezer).
  • Pedagogové do kolonky napíší učitel nebo mistr OV.

Kolonka Země: Česká republika

Po kliknutí na tlačítko Vytvořit můj účet

Vytvořit můj účet

se na zadaný e-mail zašle potvrzení o registraci, které je nutno potvrdit.

Pověření správci tohoto systému MOODLE jsou:

  • Ing. Ladislav Ulrich, ulrich@ssremesel.cz
  • Mgr. Miroslav Maďa, mada@ssremesel.cz
Last modified: Wednesday, 26 May 2021, 8:33 AM