Po registraci (včetně potvrzujícího e-mailu) se již můžeme přihlásit do systému MOODLE.

Na školním serveru nalezneme volně přístupné kurzy i kurzy, do nichž je přístup omezen např. klíčem. Klíč pro zápis do příslušného kurzu obdržíme u učitele daného kurzu v úvodní vyučovací hodině. Klíč pro zápis do kurzu se zadává pouze jednou (při zápisu do kurzu).

Do některých kurzů je vyžadován ruční zápis, tzn. že učitel ručně zapíše již zaregistrované studenty do svého kurzu.

kurzy

Last modified: Wednesday, 26 May 2021, 8:34 AM