Od 1. 1. 2021 výkon pověřence pro ochranu osobních údajů zajišťuje společnost Jobman s.r.o., IČO: 27177726, se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10, komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00, Praha, e-mail: dpo@dpohotline.cz, telefon: +420 910 120 377, datová schránka: tkyd8fz.

Last modified: Thursday, 14 January 2021, 11:17 AM