Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Od 1. 1. 2020 výkon pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým extérních pověřenců společnosti I3 Consultants s.r.o., IČO: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha, ID datové schránky: mazc9cz

Hlavní kontaktní osobou je Ing. Radek Fischer, telefon: +420 606 712 204, e-mail: poverenec.oou@i3c.cz.

Last modified: Thursday, 9 January 2020, 1:42 PM