Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

SŠ řemesel, Frýdek-Místek, p.o., IČO: 13 644 301 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl.13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpravováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje SŠ řemesel zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:
  • Příjmení, jméno, e-mail a třída studenta po dobu 1 školního roku
  • Výsledné hodnocení testů studenta po dobu 1 školního roku
  • Příjmení, jméno a e-mail učitele po dobu používání e-learningového systému
 • Pokud SŠ řemesel zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od SŠ řemesel informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných SŠ řemesel;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané SŠ řemesel jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných SŠ řemesel, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů SŠ řemesel;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) SŠ řemesel;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Last modified: Wednesday, 6 March 2019, 5:00 PM