Úkol - odevzdání úkolu

Kliknutím na název úkolu se zobrazí popis (zadání úkolu). Součástí úkolu může být příloha (soubor).

Dále se zobrazí Stav odeslání úkolu:

stav odeslání ukolu

Kliknutím na tlačítko Přidat řešení úkolu

Přidat řešení úkolu

se zobrazí dialogové okno pro podevzdání souboru:

Odevzdat soubory

Vložíme soubory (soubory)

Vlozene soubory

a klikneme na tlačítko Uložit změny.

Tím dojde ke změně obsahu okna Stav odevzdání úkolu a úkol je ve stavu Návrhu:

Návrh

V této fázi ještě můžete Upravit řešení úkolu (např. změnit soubor), popř. zcela Odstranit řešení úkolu.

Pro odeslání úkolu pro hodnocení slouží tlačítko Odevzdat úkol. Odeslaný úkol již nelze dále upravovat!

Vyučující (hodnotitel) však může úkol vrátit k doplnění, či přepracování, tzn. že máte k dispozici další pokus:

další pokus

Pozn.: Proces povolování dalších pokusů může být i automatický na základě dosaženého hodnocení úkolu.

Last modified: Saturday, 21 March 2020, 4:14 PM